Förvaltning & Rådgivning

Vi förvaltar cirka 85 000 hektar skogsmark åt enskilda skogsägare, stiftelser och allmänna ägare. Våra förvaltningar består främst av skogsgårdar, men vi förvaltar även cirka 4 000 hektar jordbruksmark, jakt, fiske samt cirka 200 permanent- och fritidshus.

Vi erbjuder en professionell förvaltning av skog, jord och byggnader samt rådgivning till aktiva markägare och mindre fastigheter. Vi har också kompetens att vårda gamla kulturmiljöer.

Vi utför även skogsbruksplaner, värdering och stämpling av rotposter till konkurrenskraftigt pris.

Genom att vara en oberoende och relativt stor part på virkesmarknaden, kan vi verka för bästa möjliga virkespris till markägaren.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.


En bra förvaltare ska ha 'örnkoll', ha bra stövlar men behöver inte klättra i träd!

Skogstjänst kan förvalta både slott och koja.

Att vårda gamla hus är viktigt. För bra resultat krävs god planering, kunniga hantverkare och pengar ifrån skogen.

Levande landskap.

Markens gröda skördas.

Förvaltning innebär att ta tillvara fastighetens skönhetsvärden.

Natur och vattenvård är en viktig del av förvaltningen.

Viktigt möte i skogen.

Intresserad markägare räknar årsringar.

Kontakt

Gabriel Danielsson

Förvaltningsansvarig
013-14 60 75
070-624 47 77

Våra Skogsförvaltare

Klicka på markerade områden för mer
information om respektive område.