Vår personal

Gabriel Danielsson

Gabriel Danielsson

VD
013-14 60 75
070-624 47 77

Jonas Siverholm

Jonas Siverholm

Skogsförvaltning
013-14 60 19
070-292 51 10

Jan Karlsson

Jan Karlsson

Skogsförvaltning
070-319 31 51


Ulf Backman

Ulf Backman

Skogsförvaltning
013-14 60 18
070-627 88 54

Henrik Segerstéen

Henrik Segerstéen

Skogsförvaltning / Avverkning
070-602 54 59

Axel Ekström

Axel Ekström

Skogsförvaltning
073-030 06 20


Kerstin Thor

Kerstin Thor

Virkesredovisning
072-214 66 80

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Skogsförvaltning / Biobränsle
013-14 60 71
070-635 14 85

Carl-Johan Björklund

Carl-Johan Björklund

Biobränsle
070-770 62 97


Nicklas Jägerbrink

Nicklas Jägerbrink

Biobränsle/Skogsförvaltning
070-202 33 29

Anders Gunnarsson

Anders Gunnarsson

Biobränsle/Virke
076-127 66 79

Johan Hakeman

Johan Hakeman

Biobränsle/Virke
070-258 79 33


Stefan Sjöberg

Stefan Sjöberg

Skogsvård / Skogsförvaltning / Fastigheter
070-522 25 94

Jonny Lundberg

Jonny Lundberg

Skogsförvaltning / Skb.planer
070-635 14 78

Wilhelm Aschan

Wilhelm Aschan

Jordbruk / Arrende
013-771 16
070-394 09 35


Henrik Schmiterlöw

Henrik Schmiterlöw

Skogsförvaltning
070-483 41 46

Victoria Eriksson

Victoria Eriksson

Ekonomi/virkesredovisning
072-548 23 44

Sofie Sandberg

Sofie Sandberg

Ekonomi
072-548 23 45


Linnea Hammarberg

Linnea Hammarberg

Biobränsle
013-14 60 36

Patrik Oleinikoff

Patrik Oleinikoff

Skogsförvaltning
072-545 23 40

Maria Wahlström

Maria Wahlström

Biobränsle
013-14 16 13


Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jordbruk/arrende
070-485 29 62

Mattias Laitamaa

Mattias Laitamaa

Biobränsle
070-635 14 05

Johan Haggård

Johan Haggård

IT-lösningar, virke & biobränsle
070-635 02 05


Johanna Lundberg

Johanna Lundberg

Ekonomi
073-052 65 41

Fredrik Ellgren

Fredrik Ellgren

Skogsförvaltning/virke
070-635 06 11

Rikard Fjällman

Rikard Fjällman

Förvaltning
070-635 06 12


Ronnie Nyström

Ronnie Nyström

Traktplanerare
073-414 71 71