Skogsvård

Skogstjänst utför skogsvårdsuppdrag med såväl egen som inhyrd personal. Skogstjänst eget skogsvårdslag utför alla förekommande arbetsuppgifter som plantering, röjning, motormanuell avverkning, viltbehandling, fällning på tomter etc och samtliga innehar motorsågskörkort ABC samt grönt kort.

Kontakta Stefan Sjöberg för en kostnadsberäkning av ditt arbete!

Skogsvårdslaget består av; stående från vänster: Karl Spets, Johan Spets, Rickard Johansson. Sittande från vänster: Christer Thörngren och Christoffer Kjellgren.


Här läggs grunden till den nya skogen.

Röjning i rätt tid danar kvalitet.

Avverkning

Skogsjänst åtar sig avverkning- och gallringsuppdrag och hanterar alla sortiment. Våra professionella och certifierade entreprenörer är välutbildade och tar hand om uppdraget på bäst möjliga sätt. Vi köper även leveransvirke.


Här skördas frukten av många års skötsel.

För bra resultat krävs god planering. Så här vill markägaren ha det gjort och så gör vi.

Vi sköter även transporten.

Avverkning

Henrik Segerstéen

070-602 54 59

Skogsvård

Stefan Sjöberg

0705-22 25 94

Område