Aktuellt

Anbud

Anbud gallring och föryngringsavverkning

Linköpings Skogstjänst AB inbjuder skogsentreprenörer att inkomma med anbud på gallring och föryngringsavverkning. Upphandlingen gäller för geografi i Sörmland och södra delen av Stockholmslän men med tyngdpunkt för den östra delen av Sörmland. Vi vill ha in ditt anbud senast 13 maj.