Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Utdrag ur vår miljöpolicy

Linköpings Skogstjänst skall:

  • Arbeta för att alla medarbetare skall ha erforderlig kompetens och medvetenhet på miljöområdet. Kunskapsutveckling skall främjas inom alla LSAB:s verksamheter.
  • Aktivt verka för att alla anställda och till företaget knutna entreprenörer skall känna ett personligt ansvar och delaktighet i det löpande dagliga miljöarbetet.
  • Verka för att använda de biologiska resurserna på ett effektivt sätt, samtidigt som miljökraven beaktas och respekteras.
  • Verka för ständigt minskade miljöbelastningar.
  • Arbeta för att utveckla skogsbränsleprodukterna till ett ännu mer konkurrenskraftigt bränsle.
  • Utföra skogliga åtgärder i enlighet med gällande certifieringsstandard i de fall fastigheten är certifierad.

Utdrag ur vår arbetsmiljöpolicy

Avtalsförhållanden
De entreprenörer/företag som anlitas för planerings- skogsvårds- och drivningsarbeten ska ha erlagt lagstadgade avgifter och skatter.

Arbetsmiljö
Skogstjänst ska verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för svensk lagstiftning och god branchpraxis.

Arbetsorganisation
Skogstjänst strävar ständigt efter förbättringar som utvecklar företaget och dess anställda.

Grundkompetens
Ny rekryterade medarbetare ska han en god grundkompetens för att möjligöra ett fortsatt lärande i det skogliga arbetet.

Kompetensutveckling
Skogstjänsts medarbetare har möjlighet till löpande kompetensutveckling.

Certifieringar

Vi är gruppcertifierade inom följande:

Spårbarhetsparaply PEFC™
2018-skm-pefc-219
PEFC™ hemsida

Spårbarhetsparaply FSC®
DNV-COC-001517, DNV-CW001517
FSC hemsida hemsida

Entreprenörscertifiering
PEFC-SWE-003