Våra entreprenörer

Våra entreprenörer

Nedan kort sammanfattning om våra olika entreprenörer

Backen Skog & Teknik AB
Slutavverkning - Östergötland

Antal anställda: 4 + 1 pensionär
Maskiner: JD 1470G 2022, 1510G 2022, 1510G 2019

Drögshults Skogsentreprenad AB
Gallring/Slutavverkning - Östergötland

Antal anställda: 2

Maskiner: Ponsse Scorpion 2017, Ecolog 1250f 2021, Valmet 830 2004

Hovstad Skog AB
Gallring - Östergötland

Antal anställda: 3

Maskiner: Komatsu 911 cx 2021

Komatsu 855 2021 (Skotarentreprenör: Hagen Kättilstad AB)

Sandkulla Skogstjänst AB
Gallring/Slutavverkning - Sörmland/Närke

Antal anställda:

Maskiner: 

Bosse & Peter Skogsentreprenad AB
Gallring - Nordöstra Östergötland

Antal anställda: 4

Maskiner: Ecolog 560D 2016, Ponsse Elk 2018

Håkan Rydberg Skogsentreprenad
Gallring/Slutavverkning - Södra Östergötland

Anställda: 2

Maskiner

Mats Åbergs Skogsentreprenad AB
Gallring/Slutavverkning - Uppland/Stockholm

Antal anställda:

Maskiner:

ELA Skogsservice AB
Riddarhuset förvaltning

Anställda: 24

Maskiner: JD 1170G 2022, Komatsu 835 2017, JD 1470G 2022, JD 1910G 2018

EM Logging AB
Gallring/Slutavverkning - Närke/Västmanland/Dalarna

Antal anställda:

Maskiner: 

Micke Fransson Skogsentreprenad AB
Gallring - Östergötland

Antal anställda: 

Maskiner:

Kontaktuppgifter

Förvaltning

Gabriel Danielsson
VD

070-624 47 77
Gabriel.danielsson@skogstjanst.se

Jonas Siverholm
Skogsförvaltning - Riddarhuset

070-292 51 10
Jonas.siverholm@skogstjanst.se

Ulf Backman
Skogsförvaltning - Östergötland

070-627 88 54
Ulf.backman@skogstjanst.se

Jan Karlsson
Skogsförvaltning - Sörmland/Östergötland

070-319 31 51
Jan.karlsson@skogstjanst.se

Stefan Sjöberg
Skogsförvaltning – Östergötland, Skogsvård/Fastigheter

070-522 25 94
Stefan.sjoberg@skogstjanst.se

Stefan Johansson
Skogsförvaltning / Biobränsle - Östergötland

070-635 14 85
Stefan.johansson@skogstjanst.se

Axel Ekström
Skogsförvaltning – Sörmland/Närke

073-030 06 20
Axel.ekstrom@skogstjanst.se

Jonny Lundberg
Skogsförvaltning - Sörmland

070-635 14 78
Jonny.lundberg@skogstjanst.se

Henrik Schmiterlöw
Skogsförvaltning/Jordbruk - Uppland

070-483 41 46
Henrik.schmiterlov@skogstjanst.se

Patrik Oleinikoff
Skogsförvaltning – Östergötland/Sörmland/Närke

072-545 23 40
Patrik.oleinikoff@skogstjanst.se

Fredrik Ellgren
Skogsförvaltning – Uppland/Stockholm

070-635 06 11
Fredrik.ellgren@skogstjanst.se

Rikard Fjällman
Skogsförvaltning – Dalarna/Västmanland

070-635 06 12
Rikard.fjallman@skogstjanst.se

Bioenergi

Mattias Johansson
Ansvarig biobränsle

070-635 14 05
Mattias.johansson@skogstjanst.se

Stefan Johansson
Skogsförvaltning / Biobränsle - Östergötland

070-635 14 85
Stefan.johansson@skogstjanst.se

Magnus Hakeman
Biobränsle/virkesinköp - Sörmland/Uppland

076-141 01 71
Magnus.hakeman@skogstjanst.se

Johan Hakeman
Biobränsle - Småland

070-258 79 33
Johan.hakeman@skogstjanst.se

Lars Andersson
Biobränsle - Östergötland/Sörmland

070-770 62 97
Lars.andersson@skogstjanst.se

Virke

Henrik Segersteén
Ansvarig virkesinköp

070-602 54 59
Henrik.segersteen@skogstjanst.se

Anders Gunnarsson
Virkesinköp – Östergötland/Småland

076-127 66 79
Anders.gunnarsson@skogstjanst.se

Mattias Sigurdh
Virkesinköp – Sörmland/Östergötland

072-735 77 11
Mattias.sigurdh@skogstjanst.se

Magnus Hakeman
Biobränsle/virkesinköp - Sörmland/Uppland

076-141 0171
Magnus.hakeman@skogstjanst.se

Nicklas Jägerbrink
Virkesinköp - Östergötland

076-202 33 29
Nicklas.jagerbrink@skogstjanst.se

Administration

Victoria Eriksson
Ekonomi/Virkesredovisning

072-548 23 44
Victoria.eriksson@skogstjanst.se

Helena Larsson
Virkesredovisning

0730-98 95 60
Helena.larssson@skogstjanst.se

Kerstin Thor
Virkesredovisning

072-214 66 80
Kerstin.thor@skogstjanst.se

Maria Wahlström
Biobränsleredovisning

013-14 16 13
Maria.wahlstrom@skogstjanst.se

Catrine Hagström
Biobränsleredovisning

072-548 23 62
Catrine.hagstrom@skogstjanst.se

Pontus Quarford
Virkesredovisning

076-119 32 84
Pontus.quarford@skogstjanst.se

Redovisning/Ekonomi

Sofie Sandberg
Ekonomi/Redovisning

072-548 23 45
Sofie.sandberg@skogstjanst.se

Johanna Lundberg
Ekonomi/Redovisning

073-052 65 41
Johanna.lundberg@skogstjanst.se

Victoria Eriksson
Ekonomi/Virkesredovisning

072-548 23 44
Victoria.eriksson@skogstjanst.se

Anna Borgenvall
Ekonomi

070-635 06 14
Anna.borgenvall@skogstjanst.se

Övrigt

Johan Haggård
IT-administration

070-635 02 05
Johan.haggard@skogstjanst.se

Ronnie Nyström
Traktplanerare/Produktionsledare - Uppland/Stockholm

073-414 71 71
Ronnie.nystrom@skogstjanst.se

Anders Karlsson
Jordbruk

070-485 29 62
Anders.karlsson@sogstjanst.se

Ludvig Nilsson
Byggnader

073 - 513 92 88

Ludvig.nilsson@skogstjanst.se