Byggnadsförvaltning

Byggnader

Vi har lång erfarenhet av utveckling och byggnation av äldre fastigheter i kulturmiljö och vi erbjuder en rad olika tjänster som hjälper fastighetsägare med arkitektur, renoveringar, projektledning, restaurering, skötsel av byggnader, underhållsplaner samt kontakt med hyresgäster.

Renovering och ombyggnad

Vid renoveringar och ombyggnader krävs stor förståelse för byggnadens karaktär och dess historiska värde samt kunskap om byggnadsteknik och olika material. Vi ser till lösningar som tar vara på de kulturhistoriska kvaliteterna samt tillgodoser nya funktionskrav.

Projektledning
Vi kan medverka och kontrollera hela projektets gång och fungera som byggherrens rådgivare i alla skeden.

Vård och underhåll
Underhållsplaner för byggnader där långsiktig planering görs anpassad efter byggnadens speciella förutsättningar och behov. Åtgärder som görs i rätt skede sparar både tid och pengar samt ger en överblick på vilka ekonomiska resurser som krävs.

Hyresgästkontakt
Aviseringar, kontakter med hyresgäster, hyreskontrakt och fastställande av marknadsmässiga hyror.

I vårt kontaktnät finns många duktiga entreprenörer som vi samarbetar med; byggbolag, ingenjörer, snickerier och andra entreprenörer inom till exempel el, VVS, måleri mm.

Kontakt gällande hyresgästkontakter, underhåll och projektledning:

Ludvig Nilsson, Byggprojektledare
Ludvig.nilsson@skogstjanst.se
Mobil: 073-513 92 88

Kontakt gällande arkitektur, ombyggnation och renoveringar:

Diana Danielsson, Arkitekt
danielsson.diana@gmail.com
Mobil: 0734-05 64 92

Kontaktuppgifter

Förvaltning

Gabriel Danielsson
VD

070-624 47 77

Gabriel.danielsson@skogstjanst.se

Jonas Siverholm
Skogsförvaltning - Riddarhuset

070-292 51 10

Jonas.siverholm@skogstjanst.se

Ulf Backman
Skogsförvaltning - Östergötland

070-627 88 54

Ulf.backman@skogstjanst.se

Jan Karlsson
Skogsförvaltning - Sörmland/Östergötland

070-319 31 51

Jan.karlsson@skogstjanst.se

Stefan Johansson
Skogsförvaltning / Biobränsle - Östergötland

070-635 14 85

Stefan.johansson@skogstjanst.se

Peter Andersson
Skogsförvaltning/Virkesinköp – Dalarna/Västmanland

073-026 27 88

Peter.andersson@skogstjanst.se

Axel Ekström
Skogsförvaltning – Sörmland/Närke

073-030 06 20

Axel.ekstrom@skogstjanst.se

Jonny Lundberg
Skogsförvaltning - Sörmland

070-635 14 78

Jonny.lundberg@skogstjanst.se

Henrik Schmiterlöw
Skogsförvaltning/Jordbruk - Uppland

070-483 41 46

Henrik.schmiterlov@skogstjanst.se

Patrik Oleinikoff
Skogsförvaltning – Östergötland/Sörmland/Närke

072-545 23 40

Patrik.oleinikoff@skogstjanst.se

Fredrik Ellgren
Skogsförvaltning – Uppland/Stockholm

070-635 06 11

Fredrik.ellgren@skogstjanst.se

Bioenergi

Mattias Sparr
Affärsansvarig biobränsle

070-222 11 88

Mattias.sparr@skogstjanst.se

Stefan Johansson
Skogsförvaltning / Biobränsle - Östergötland

070-635 14 85

Stefan.johansson@skogstjanst.se

Magnus Hakeman
Biobränsle/virkesinköp - Sörmland/Uppland

076-141 01 71

Magnus.hakeman@skogstjanst.se

Lars Andersson
Biobränsle - Östergötland/Sörmland

070-770 62 97

Lars.andersson@skogstjanst.se

Virke

Henrik Segersteén
Affärsansvarig virke

070-602 54 59

Henrik.segersteen@skogstjanst.se

Johan Haggård
Produktionsansvarig Virke

070-635 02 05

Johan.haggard@skogstjanst.se

Mattias Sigurdh
Virkesinköp – Sörmland/Östergötland

072-735 77 11

Mattias.sigurdh@skogstjanst.se

Nicklas Jägerbrink
Virkesinköp - Östergötland

070-202 33 29

Nicklas.jagerbrink@skogstjanst.se

Peter Andersson
Virkesinköp/Skogsförvaltning – Dalarna/Västmanland

073-026 27 88

Peter.andersson@skogstjanst.se

Ronnie Nyström
Drivningsledare/Traktplanerare - Uppland/Stockholm

073-414 71 71

Ronnie.nystrom@skogstjanst.se

Roger Åhlén
Virkesinköp/Traktplanerare - Uppland/Stockholm

076-539 33 78

Roger.ahlen@skogstjanst.se

Kristofer Vestergaard
Drivningsledare/Virkesinköpare - Östergötland/Norra Småland

072 - 230 45 31

Kristofer.vestergaard@skogstjanst.se

Daniel Siverholm
Planläggare/Förvaltning - Östergötland/Norra Småland

072 - 230 45 29

Daniel.Siverholm@skogstjanst.se

Sofia Andersson
Produktionsledare - Norr om Mälaren

072-233 11 84

Sofia.andersson@skogstjanst.se

Skogsvård

Stefan Sjöberg
Skogsvårdsansvarig

070-522 25 94

Stefan.sjoberg@skogstjanst.se

Administration

Helena Larsson
Virkes-/Transportredovisning

0730-98 95 60

Helena.larsson@skogstjanst.se

Kerstin Thor
Virkesredovisning

072-214 66 80

Kerstin.thor@skogstjanst.se

Maria Wahlström
Biobränsleredovisning

013-14 16 13

Maria.wahlstrom@skogstjanst.se

Alexandra Graf
Biobränsleredovisning

072-548 23 62

alexandra.graf@skogstjanst.se

Pontus Quarford
Virkesredovisning

076-119 32 84

Pontus.quarford@skogstjanst.se

Redovisning/Ekonomi

Sofie Sandberg
Ekonomi/Redovisning

072-548 23 45

Sofie.sandberg@skogstjanst.se

Johanna Lundberg
Ekonomi/Redovisning

073-052 65 41

Johanna.lundberg@skogstjanst.se

Anna Borgenvall
Ekonomi

070-635 06 14

Anna.borgenvall@skogstjanst.se

Övrigt

Anders Karlsson
Jordbruk

070-485 29 62

Anders.karlsson@skogstjanst.se

Ludvig Nilsson
Byggnader

073 - 513 92 88

Ludvig.nilsson@skogstjanst.se