Miljöhot

Miljöhot

 

En stor majoritet av forskarvärlden anser att den pågående höjningen av jordens medeltemperatur till stor del beror på en ökad halt av s.k växthusgaser i atmosfären. Två gaser som nämns mycket är koldioxid (CO2) och metan. Genom borrkärnor från isen i Antarktis kan man se att CO2-halten nu är den högsta på 600 000 år. De senaste 50 åren är detta en trend och ingen variation kring ett medelvärde.

Det finns en allmän oro för vad denna temperaturhöjning kan få för konsekvenser för jordens befolkning. Stormskador ökar, glaciärer smälter, torka drabbar vissa och översvämningar andra.

Koldioxid bildas vid all förbränning, även av biobränsle. Till skillnad från förbränning av fossilt kol i t.ex gas kol och olja återgår koldioxiden från biobränslen till naturens kretslopp genom fotosyntesen. Man kan alltså säga att biobränslen i stort sett är koldioxidneutrala. Sveriges växande skogar anses årligen binda lika mycket koldioxid som landets samlade utsläpp av densamma.

Det finns all anledning att ta oron för klimatet på största allvar. Frågan är: Vad kan vi alla göra? En vis regel säger att ”ingen kan göra allt men alla kan göra något.” Vi på Skogstjänst har försökt att formulera en egen enkel Miljöpolicy, som beskrives under Miljöpolicy.

Certifieringar

Vi är gruppcertifierade inom följande:

Spårbarhetsparaply PEFC (PEFC/05-32-7/V523)
dnvse-pefc-coc-219
PEFC hemsida

Spårbarhetsparaply FSC® (FSC-C089427)
DNV-COC-001517, DNV-CW-001517
FSC® hemsida

Entreprenörscertifiering PEFC (PEFC/05-22-53)
1701002