Skogsbruksplan

Skogsbruksplan

En ajourhållen Skogsbruksplan är ett mycket viktigt verktyg för att kunna sköta din skogsfastighet enligt dina mål. En skogsbruksplan ger en god beskrivning av ditt skogsinnehav vilket möjliggör att rätt åtgärd utförs i rätt tid. Planen är ett verktyg för upprättande av långsiktiga avkastningsberäkningar och budget. Allt för att åstadkomma ett rationellt och miljöriktigt skogsbruk.

Det är viktigt att skogsbruksplanen är aktuell och den bör därför i grunden förnyas vart 10’e år utöver kontinuerlig ajourhållning. Vi kan även hjälpa till med ajourhållningen av din skogsbruksplan.

Vi upprättar Skogsbruksplaner i egen regi samt samarbetar med duktiga och erfarna skogsbruksplanläggare.

Kontaktperson gällande skogsbruksplaner:

Ulf Backman, ulf.backman@skogstjanst.se, 070-627 88 54