Prislistor

Nedan kan du ladda ner våra aktuella prislistor för respektive område/sortiment.

LSA4-S0 – Östergötland/Småland
LSA4-N0 – Sörmland/Uppland/Västmanland/Dalarna/Närke
LSM4-03 – Massaved/Bränsleved samtliga geografier
LSA4-S0 LSA4-N0 LSM4-03

Kontaktuppgifter

Förvaltning

Gabriel Danielsson
VD

070-624 47 77

Gabriel.danielsson@skogstjanst.se

Jonas Siverholm
Skogsförvaltning - Riddarhuset

070-292 51 10

Jonas.siverholm@skogstjanst.se

Ulf Backman
Skogsförvaltning - Östergötland

070-627 88 54

Ulf.backman@skogstjanst.se

Jan Karlsson
Skogsförvaltning - Sörmland/Östergötland

070-319 31 51

Jan.karlsson@skogstjanst.se

Stefan Johansson
Skogsförvaltning / Biobränsle - Östergötland

070-635 14 85

Stefan.johansson@skogstjanst.se

Peter Andersson
Skogsförvaltning/Virkesinköp – Dalarna/Västmanland

073-026 27 88

Peter.andersson@skogstjanst.se

Axel Ekström
Skogsförvaltning – Sörmland/Närke

073-030 06 20

Axel.ekstrom@skogstjanst.se

Jonny Lundberg
Skogsförvaltning - Sörmland

070-635 14 78

Jonny.lundberg@skogstjanst.se

Henrik Schmiterlöw
Skogsförvaltning/Jordbruk - Uppland

070-483 41 46

Henrik.schmiterlov@skogstjanst.se

Patrik Oleinikoff
Skogsförvaltning – Östergötland/Sörmland/Närke

072-545 23 40

Patrik.oleinikoff@skogstjanst.se

Fredrik Ellgren
Skogsförvaltning – Uppland/Stockholm

070-635 06 11

Fredrik.ellgren@skogstjanst.se

Bioenergi

Mattias Sparr
Affärsansvarig biobränsle

070-222 11 88

Mattias.sparr@skogstjanst.se

Stefan Johansson
Skogsförvaltning / Biobränsle - Östergötland

070-635 14 85

Stefan.johansson@skogstjanst.se

Magnus Hakeman
Biobränsle/virkesinköp - Sörmland/Uppland

076-141 01 71

Magnus.hakeman@skogstjanst.se

Lars Andersson
Biobränsle - Östergötland/Sörmland

070-770 62 97

Lars.andersson@skogstjanst.se

Virke

Henrik Segersteén
Affärsansvarig virke

070-602 54 59

Henrik.segersteen@skogstjanst.se

Johan Haggård
Produktionsansvarig Virke

070-635 02 05

Johan.haggard@skogstjanst.se

Mattias Sigurdh
Virkesinköp – Sörmland/Östergötland

072-735 77 11

Mattias.sigurdh@skogstjanst.se

Nicklas Jägerbrink
Virkesinköp - Östergötland

070-202 33 29

Nicklas.jagerbrink@skogstjanst.se

Peter Andersson
Virkesinköp/Skogsförvaltning – Dalarna/Västmanland

073-026 27 88

Peter.andersson@skogstjanst.se

Ronnie Nyström
Drivningsledare/Traktplanerare - Uppland/Stockholm

073-414 71 71

Ronnie.nystrom@skogstjanst.se

Roger Åhlén
Virkesinköp/Traktplanerare - Uppland/Stockholm

076-539 33 78

Roger.ahlen@skogstjanst.se

Kristofer Vestergaard
Drivningsledare/Virkesinköpare - Östergötland/Norra Småland

072 - 230 45 31

Kristofer.vestergaard@skogstjanst.se

Daniel Siverholm
Planläggare/Förvaltning - Östergötland/Norra Småland

072 - 230 45 29

Daniel.Siverholm@skogstjanst.se

Sofia Andersson
Produktionsledare - Norr om Mälaren

072-233 11 84

Sofia.andersson@skogstjanst.se

Skogsvård

Stefan Sjöberg
Skogsvårdsansvarig

070-522 25 94

Stefan.sjoberg@skogstjanst.se

Administration

Helena Larsson
Virkes-/Transportredovisning

0730-98 95 60

Helena.larsson@skogstjanst.se

Kerstin Thor
Virkesredovisning

072-214 66 80

Kerstin.thor@skogstjanst.se

Maria Wahlström
Biobränsleredovisning

013-14 16 13

Maria.wahlstrom@skogstjanst.se

Alexandra Graf
Biobränsleredovisning

072-548 23 62

alexandra.graf@skogstjanst.se

Pontus Quarford
Virkesredovisning

076-119 32 84

Pontus.quarford@skogstjanst.se

Redovisning/Ekonomi

Sofie Sandberg
Ekonomi/Redovisning

072-548 23 45

Sofie.sandberg@skogstjanst.se

Johanna Lundberg
Ekonomi/Redovisning

073-052 65 41

Johanna.lundberg@skogstjanst.se

Anna Borgenvall
Ekonomi

070-635 06 14

Anna.borgenvall@skogstjanst.se

Övrigt

Anders Karlsson
Jordbruk

070-485 29 62

Anders.karlsson@skogstjanst.se

Ludvig Nilsson
Byggnader

073 - 513 92 88

Ludvig.nilsson@skogstjanst.se