Skogstjänst erbjuder en rådgivare som företräder markägarens intressen sedan 1991

 

Skogstjänst erbjuder en rådgivare som företräder markägarens intressen sedan 1991

Förvaltning

Vi erbjuder en professionell förvaltning av skog, jord och byggnader samt rådgivning till aktiva markägare och mindre fastigheter. Vi har också kompetens att vårda gamla kulturmiljöer.

Läs mer…

Bioenergi

Vi köper skogsbränsle av skogsägare i form av avverkningsrester som grenar och toppar (GROT). Vi tar hand om hela kedjan från hygge till värmeverk eller köpa färdigskotat material vid vägkant, om så önskas.

Läs mer…

Virke

Skogstjänst erbjuder avverkningsuppdrag för både föryngringsavverkning och gallring. Tillsammans med våra duktiga entreprenörer tillhandahåller vi avverkningsresurser som utför alla arbeten i hela produktionskedjan med hög kvalitét och till ett konkurrenskraftigt pris.

Läs mer…

I fokus

Aktuella nyheter, planerade evenemang och lediga tjänster. Häng med i allt inom och runt Skogstjänst.