Välkommen till Skogstjänst

Skogstjänst bildades 1991 av jägmästarna Lennart Brant och Gabriel Danielsson. Bolaget har sitt säte i egna lokaler på Skyttegatan 2A i Linköping (karta finns här).

Idén i starten var att kombinera skogsförvaltning och biobränsle, ett koncept som visat sig lyckat och hållbart. Skogsförvaltning var 1991 en ”mogen” bransch, medan biobränslesektorn var outvecklad och osäker. Ambitionen var att utveckla båda delarna, samt att vara ett markägarpartiskt företag.

Verksamheten består idag av två affärsområden, Förvaltning/rådgivning respektive Biobränsle.

Skogstjänst bedriver idag verksamhet i tio län, vilka är: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Södermanland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm samt södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län.

Företagets grundbult är Långsiktighet och Kvalitet för Markägarens bästa.