Bioenergi

Bioenergins betydelse för landets energiförsörjning blir allt viktigare. Idag är dess andel av Sveriges energibalans större än oljans.

Vi levererar ett högvärdigt biobränsle, med leveransplan m.m enligt kundens önskemål. Årligen säljer vi cirka 700 GWh skogsbränsle till kraftvärmeverk, värmeverk och till skogsindustrin. Volymsmässigt motsvarar detta cirka 7 700 långtradare per år eller årsvärmebehovet för ca 32 000 villor.

Biobränsleverksamheten utvecklas fortlöpande med ny teknik och vardagsrationalisering, i samarbete med kunder, entreprenörer och markägare.

Vi köper skogsbränsle av skogsägare iform av avverkningsrester som grenar och toppar (GROT) samt bränsleved. Vi kan ta hand om hela kedjan från hygge till värmeverk eller köpa färdigskotat material vid vägkant om så önskas. Vår specialitet är skonsamma bränsleuttag där naturhänsyn och biologiskmångfald är centrala begrepp.

Har du skogsbränsle att sälja eller vill ha energiflis till din värmeanläggning? Ta kontakt med vår representant i din region!

Inhemsk energianvändning 2015 fördelad på energislag

Bioenergins betydelse för landets energiförsörjning blir allt viktigare. Idag är dess andel av Sveriges energibalans större än oljans, se diagram nedan. Källa: Svebio. Beräkningen är baserad på Energimyndighetens prognoser.

Groten skotas till välta och täckes.

Leverans av osönderdelat material till mottagare med egen sönderdelning.

Leverans av färdigflisat material till värmeverk och industrier.

Lastbilshugg, ny teknik för flisning vid bilväg.

Kontakt

Visa kontaktpersoner för ditt område

Våra områden

Klicka på markerade områden för mer
information om respektive område.


Småland

Johan Hakeman

070-258 79 33
Småland

Johan Haggård

070-6350205
Småland

Anders Gunnarsson

076-127 66 79
Västra Österg., Småland

Nicklas Jägerbrink

070-202 33 29
Södra Österg., Småland

Stefan Johansson

013-14 60 71 / 070-635 14 85
Östra Österg., Småland

Östergötland

Stefan Johansson

013-14 60 71 / 070-635 14 85
Östra Österg., Småland

Nicklas Jägerbrink

070-202 33 29
Södra Österg., Småland

Anders Gunnarsson

076-127 66 79
Västra Österg., Småland

Jens Henriksson

070-6350280
Östra Österg., norra Kalmar län

Stockholm/Uppland

Carl-Johan Björklund

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland

Västmanland

Carl-Johan Björklund

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland

Närke

Carl-Johan Björklund

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland

Sörmland

Carl-Johan Björklund

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland