Bioenergi

Bioenergins betydelse för landets energiförsörjning blir allt viktigare. Idag är dess andel av Sveriges energibalans större än oljans, se diagram till höger.

Vi levererar ett högvärdigt biobränsle, med leveransplan m.m enligt kundens önskemål. Årligen säljer vi cirka 700 GWh skogsbränsle och returträflis till kraftvärmeverk, värmeverk och till skogsindustrin. Volymsmässigt motsvarar detta cirka 7 700 långtradare per år eller årsvärmebehovet för ca 32 000 villor.

Biobränsleverksamheten utvecklas fortlöpande med ny teknik och vardagsrationalisering, i samarbete med kunder, entreprenörer och markägare.

Inhemsk energianvändning 2015 fördelad på energislag

Bioenergins betydelse för landets energiförsörjning blir allt viktigare. Idag är dess andel av Sveriges energibalans större än oljans, se diagram nedan. Källa: Svebio. Beräkningen är baserad på Energimyndighetens prognoser.

Kontakt

Visa kontaktpersoner för ditt område

Våra områden

Klicka på markerade områden för mer
information om respektive område.


Groten skotas till välta och täckes.

Leverans av osönderdelat material till mottagare med egen sönderdelning.

Leverans av färdigflisat material till värmeverk och industrier.

Lastbilshugg, ny teknik för flisning vid bilväg.

Småland

Stefan Johansson

013-14 60 71 / 070-635 14 85
Östra Österg., Småland

Nicklas Jägerbrink

070-202 33 29
Södra Österg., Småland

Anders Gunnarsson

076-127 66 79
Västra Österg., Småland

Johan Hakeman

070-258 79 33
Småland

Östergötland

Stefan Johansson

013-14 60 71 / 070-635 14 85
Östra Österg., Småland

Nicklas Jägerbrink

070-202 33 29
Södra Österg., Småland

Anders Gunnarsson

076-127 66 79
Västra Österg., Småland

Stockholm/Uppland

Ove Eriksson

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland

Ronny Sjöqvist

070-271 90 76
Närke, Västmanland, Uppland/Stockholm

Västmanland

Ove Eriksson

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland

Ronny Sjöqvist

070-271 90 76
Närke, Västmanland, Uppland/Stockholm

Närke

Ove Eriksson

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland

Ronny Sjöqvist

070-271 90 76
Närke, Västmanland, Uppland/Stockholm

Sörmland

Ove Eriksson

070-770 62 97
Sörmland, Närke, Västmanland