Linköpings Skogstjänst AB inbjuder härmed skogsentreprenörer att inkomma med intresseanmälan på slutavverkningsuppdrag. Det gäller för entreprenad i Sörmland och de södra delarna av Stockholms Län.

Vi söker en entreprenör som kan tillhandahålla tjänsten levererat vid bilväg. Våra objekt är ofta ganska stora och vi tillhandahåller även en entreprenörsweb för snabb och enkel åtkomst till traktdirektiv mm. Vi välkomnar både befintliga och nya entreprenörer att höra av sig.

Vi erbjuder långsiktighet och utvecklande samarbeten där lagsamarbetet är den viktigaste pusselbiten till framgång. För mer information om Linköpings Skogstjänst AB, se hemsidan www.skogstjanst.se

 

För mer information, kontakta:

Henrik Segerstéen

Ansvarig virkesaffärer

henrik.segersteen@skogstjanst.se

070-602 54 59