Linköpings Skogstjänst inbjuder härmed skogsentreprenörer att inkomma med intresseanmälan på gallringsuppdrag. Upphandlingen gäller för entreprenad söder om Stockholm med tyngdpunkten på Södertörn.

Vi söker en entreprenör som kan tillhandahålla tjänsten levererat vid bilväg. Det ska vara en stickvägsgående gallringsskördare och vi värdesätter en något mindre skotare. Våra objekt är ofta ganska stora och vi erbjuder körning ca 11 månader per år, total årsvolym ca 25.000 m3fub.

Vi erbjuder långsiktighet och utvecklande samarbeten där lagsamarbetet är den viktigaste pusselbiten till framgång.

 

För mer information, kontakta:

Henrik Segerstéen

Ansvarig virkesaffärer

henrik.segersteen@skogstjanst.se

070-602 54 59