Linköpings Skogstjänst inbjuder härmed skogsentreprenörer att inkomma med intresseanmälan på grotskotning. Upphandlingen gäller för entreprenad i området Tranås – Boxholm med omnejd.

Vi erbjuder heltidssysselsättning för en grotskotare inom området. Körningen kommer till stor del vara knuten till några av våra större förvaltningar inom området.

Vi erbjuder långsiktighet och utvecklande samarbeten där lagsamarbetet är den viktigaste pusselbiten till framgång.

För mer information, kontakta:

Mattias Sparr

Ansvarig biobränsle

mattias.sparr@skogstjanst.se

070-222 11 88

_____________

Lars Andersson

Inköp biobränsle

lars.andersson@skogstjanst.se

070-770 62 97